Poradnik

Od czego zacząć?

Od czego zacząć, gdy...?

Gdy zgon nastąpił w domu - należy wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe. Lekarz wystawi kartę zgonu, która będzie podstawą do wykonywania dalszych czynności związanych z pogrzebem. Następnie należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 602 354 913 w celu odebrania osoby zmarłej i przewiezienia do chłodni.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej (dom opieki, hospicjum) - większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana już przez daną placówkę opiekuńczą. W tym wypadku prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia odbioru osoby zmarłej.

Gdy zgon nastąpił w miejscu publicznym - konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego, które stwierdzi zgon, a także policji, w celu ustalenia czy do śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich.

a) Jeśli nie stwierdzono udziału osób trzecich można zadzwonić do nas w celu odebrania osoby zmarłej i przewiezienia do naszej chłodni.
b) Jeśli stwierdzony zostanie udział osób trzecich, ciało przewiezione zostanie do Zakładu Medycyny Sądowej, a tam przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Po wykonaniu czynności związanych z sekcją i odebraniu od prokuratora/policji zgody na odbiór ciała prosimy o telefon do naszego zakładu pogrzebowego w celu przewiezienia ciała do chłodni.


tel. 24h: 602 354 913

I Oddział
Warszawa, ul. Conrada 7
(na terenie Kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych)

I Filia
Warszawa, róg Wólczyńskiej i Horacego
(vis a vis Cmentarza Wawrzyszewskiego)

II Oddział
Leszno, ul. Sochaczewska 1
(róg Błońskiej i Sochaczewskiej)