Poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1) Ile wynosi zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy utrzymuje się od 1 marca 2011 roku na stałym poziomie i wynosi 4000zł

2) Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub pokrywająca koszty pogrzebu, była objęta świadczeniami rentowymi.

3) Jakie dokumenty należy przygotować w celu organizacji ceremonii pogrzebowej?
Standardowo są to:
- dowód osobisty osoby zamawiającej,
- dowód osobisty osoby zmarłej (o ile został zwrócony przez USC),
- akt zgonu (jeżeli my załatwiamy wszelkie formalności na cmentarzach i w ZUS - potrzebne będą przynajmniej 2),
- zielona legitymacja emeryta-rencisty lub dokument potwierdzający opłacenie składek emerytalno-rentowych (w przypadku, gdy my odbieramy zasiłek).

Mogą być potrzebne także inne dokumenty, jednakże przy każdym pogrzebie ustalane jest to indywidualnie. Zależne jest to chociażby od rodzaju pogrzebu (tradycyjny lub urnowy) czy cmentarza na którym pochowana będzie osoba zmarła.

4) Legitymacja emeryta-rencisty zmarłego gdzieś się zagubiła, czy w takiej sytuacji istnieje możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego?
Tak, zasiłek pogrzebowy nadal przysługuje. W przypadku braku legitymacji należy mieć przy sobie ostatni odcinek renty lub emerytury.

5) Jak długo czeka się na kremację?
Jeśli jesteśmy w posiadaniu wszystkich podpisanych dokumentów, możemy skremować osobę zmarłą jeszcze w tym samym dniu.tel. 24h: 602 354 913

I Oddział
Warszawa, ul. Conrada 7
(na terenie Kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych)

I Filia
Warszawa, róg Wólczyńskiej i Horacego
(vis a vis Cmentarza Wawrzyszewskiego)

II Oddział
Leszno, ul. Sochaczewska 1
(róg Błońskiej i Sochaczewskiej)